Archeo — badania archeologiczne

Firma ARCHEO Badania Archeologiczne działa na rynku usług archeologicznych od 2007 r.

Prowadzimy nadzory archeologiczne i badania ratownicze dla inwestorów indywidualnych przy budowie domów jednorodzinnych oraz dla firm przy dużych inwestycjach podejmowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Zapewniamy pełną i kompleksową obsługę archeologiczną prowadzonych inwestycji.

Posiadamy wymagane ustawowo uprawnienia zawodowe oraz duże doświadczenie w różnego typu badaniach archeologicznych.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów, wiemy że czas to pieniądz. Elastycznie dostosowujemy się do terminów i wymagań inwestycji – gdy potrzeba pracujemy 7 dni w tygodniu, sprawnie, nie wstrzymując prac budowlanych.

NIP: 679-252-44-59
REGON: 120480926
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Krakowa: nr 3150/2007

Co robimy

Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia:

Prace prowadzone w trakcie trwania inwestycji:

Badania prowadzone przed rozpoczęciem inwestycji:

Po zakończeniu badań:

Prowadzimy również niekomercyjne badania wykopaliskowe (pracownicy naszej firmy prowadzili i prowadzą prace badawcze m.in. w Jordanii, Izraelu, Peru czy Egipcie).

Zgrany, doświadczony, współpracujący z sobą od dawna stały zespół badawczy, którego wielkość i skład może zmienić się w zależności od potrzeb projektu.

Każdy z nas uczył się u różnych mistrzów, w różnych krajach. Chociaż wszyscy jesteśmy absolwentami krakowskiej archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, to uczestniczyliśmy i uczestniczymy w pracach badawczych w kraju i zagranicą, pod różnym kierownictwem. Poznaliśmy różną metodykę badań, nowe technologie, różnorodne stanowiska archeologiczne, co pozwala dostosować odpowiednią technikę badań do typu stanowiska archeologicznego.

Jesteśmy zespołem młodym, prężnym, energicznym, nastawionym na innowacje, stale rozwijającym się pod względem naukowym (pracownikami firmy są m.in. doktoranci archeologii, antropologii, etnologii). Współpracujemy również z architektami i badaczami architektury, z paleozoologami, paleobotanikami, osobami zajmującymi się badaniami dendrochronologicznymi, radiowęglowymi C14, nieinwazyjnymi itp.

ARCHEO Badania Archeologiczne — Elżbieta Dubis

Zadzwoń:

+48 609 82 33 92

Wyślij wiadomość: